وبینار

توسعه و کاربرد مهندسی روشنایی و نورپردازی در بخش ساختمان

با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

مهندس مجتبی شفیعی - دکتر ارمغان احمدی

زمان :

سه شنبه 8 مهرماه ساعت 17

ارائه به صورت آنلاین

مهندس مجتبی شفیعی (مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت گلنور)

 • مفاهیم پایه نور و روشنایی
 • آشنایی با مفاهیم بنیادین نور و روشنایی
 • روند تکامل منابع نوری
 • آشنایی با ساختمان چراغ و منحنی های پخش نور
 • فناوری های نوین در محصولات روشنایی LED
 • مزایای LED در سیستم های روشنایی
 • ویژگی چراغ LED برای روشنایی راه
 • معرفی استاندادهای جامع چراغ LED
 • مقایسه چراغ HID , LED

دکتر ارمغان احمدی (مشاور و طراح در دپارتمان طرح و نور شرکت گلنور )

 • معیارهای کنترل و تدوین ضوابط نورپردازی نما
 • نورپردازی نما انتخاب یا ضرورت
 • عوامل موثر بر ایده پردازی در نورپردازی نما
 • مدل ایده پردازی در نور پردازی نما
 • اشتباهات رایج در نورپردازی نما

فرم ثبت نام سمینار