September 2, 2020

همکاری شرکت گلنور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

در حوزه کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای نوپا، قراردادی بین شرکت گلنور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد، با موضوع ” سامانه هوشمند […]
May 2, 2020

حضور گلنور در اولین چالش فناوری فابام

این رویداد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و هیات علمی دانشگاه های آزاد استان اصفهان، برگزار گردید. در جلسات […]
May 2, 2020

برگزاری اولین جشنواره پروژه های دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر در دانشگاه صنعتی اصفهان

این جشنواره  28 بهمن 98 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد و شرکت گلنور به عنوان حامی رسمی گروه های نوآفرین و تجاری سازی فناوری، در […]