October 9, 2020
SETAREH-XL

ستاره Xl

طراحی شده برای استفاده در جاده ها برون شهری (معابر شریانی درجه 1)منحنی پخش نور مناسب جهت کلاس های روشنائی ME1-ME2طول عمر و راندمان بسیار بالا […]
October 9, 2020
SETAREH-XL

SETAREH-XL

September 21, 2020

Matrix

May 8, 2020

Tetra LED (i series)

October 27, 2019

Ariel 4 (High-Power)

– This luminaire in 120 degrees angle of incidence has a reflector & in 10, 25 and 60 degrees has a lense – This luminaire in […]
October 26, 2019
SOHEIL-3

SOHEIL 2

October 21, 2019
PROXIMA-9-LED

PROXIMA (9CM)

October 21, 2019
MARMAR

MARMAR

October 21, 2019
MERIKH 155w

Merikh (155w)