استفاده از نور مصنوعی در گلخانه هیدروپونیک برای اولین بار در کشور

استفاده از نور مصنوعی در گلخانه هیدروپونیک دشت ناز ساری جهت تولید گوجه فرنگی برای اولین بار در کشور با حضور علیرضا سمیعی نصر آبادی، رییس هیئت مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به مرحله اجرا رسید. طرح پایلوت نور مصنوعی در گلخانه هیدروپونیک دشت ناز ساری حاصل همکاری مشترک این شرکت با موسسه تحقیق و توسعه دانشمند، شرکت داخلی تامین کننده گلنور و آزمایشگاه فتوسنتز دانشگاه تهران است. در صورت موفقیت این طرح، گلخانه هیدروپونیک دشت ناز به عنوان اولین گلخانه  مدل بومی‌سازی شده با رعایت استانداردهای جهانی در تامین و استفاده از نور مصنوعی گلخانه‌ای در کشور شناخته خواهد شد.

استفاده از نور مصنوعی در گلخانه هیدروپونیک برای اولین بار در کشور

طرح پایلوت نور مصنوعی در گلخانه هیدروپونیک

در طرح پایلوت نورمصنوعی در گلخانه هیدروپونیک دشت ناز با بهره‌گیری از ۴۸ لامپ خطی با طیف رنگی آبی و قرمز و تامین نور 80PPFD، روند ارتقاع و تاثیرگذاری این طیف نوری بر روند رشد و‌ عملکرد محصول گوجه فرنگی در این گلخانه هیدروپونیک مورد بررسی تجربی و علمی قرار خواهد گرفت. این طرح در این مقیاس برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت در گلخانه دشت ناز اجرایی شده است و افزایش تولید و کیفیت محصول  گوجه فرنگی را در فصولی که شدت نور پایین است، به همراه دارد. نتایج این پژوهش به استفاده و ترویج این تکنولوژی روز در کشور کمک شایانی خواهد کرد.

گالری تصاویر استفاده از نور مصنوعی در گلخانه