گلنور :

  • از طرح های نوآورانه دانشگاهی حمایتهای مادی و معنوی میکند.
  • از تیمهای دانشگاهی برای تبدیل ایده به کسب و کار حمایتهای تخصصی میکند.
  • امکان استفاده از تجهیزات سخت افزاری و آزمایشگاهی را فراهم میکند.
  • در راستای تست محصول، اعتبار سنجی فناوری، اخذ مجوزها و استانداردها، منابع مورد نیاز را تامین میکند.
  • نتایج بدست آمده با کمک دانشگاه را در عملیات تولید محصول خود قرار میدهد.
  • از پایان نامه ها و پروژه ها حمایت میکند.
  • همچنین بازار کار مفید برای فارغ التحصیلان دانشگاه فراهم میکند.

برای اطلاع از پروژه های پژوهشی گلنور و تعریف موضوعات پروژه یا پایان نامه میتوانید از طریق عضویت در سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان، اقدام نمایید.

موضوعات پژوهشی میتوانند به عنوان پروژه یا پایان نامه تعریف شوند و تیم مجری با کمک و حمایت گلنور میتواند در اجرای این موضوعات مشارکت نماید

آخرین خبرها :