استان : 

شهر : 

نوع نمایندگی: 

خدمات پس از فروش: 

برق و صنعت موسوی

عاملیت فروش
کرمانشاه
083-37215090-80
کرمانشاه - خیابان کوهساری

کالای برق نشاط

عاملیت فروش
مرکز خدمات پس از فروش
اصفهان
03132237251
اصفهان، خیابان نشاط، جنب بانک ملی، کالای برق نشاط - آقای شش بلوکی

کالای برق حفاظ

عاملیت فروش
کاشان
031-55541221
کاشان بلوار شهید مطهری روبروی بریدگی پلاک 197

کالای برق مهدی (قنواتی)

عاملیت فروش
بندرماهشهر
061-52342163-52340869
بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی - روبروی پاساژ نفت