معرفی دپارتمان تخصصی گلنور سولار گروه روشنایی گلنور

طراح و مجری بزرگترین نیروگاه های خورشیدی کشور
نصب و راه اندازی بیش از ۱٫۵MW سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در سطح سرتاسر کشور