درباره جی ال جی

GLG نام اختصاری Golnoor Lighting Group یا "گروه روشنایی گلنور" است که طی بازه زمانی مشخصی جهت فعالیت ها و تولیدات شرکت گلنور استفاده می گردیده است.

بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت گلنور، از سال 1394 کلیه فعالیت ها و تولیدات این شرکت با نام تجاری "گلنور" انجام می گردد.