پروژه های متفرقه

شرح پروژه کارفرما شرح پروژه کارفرما
تامین انواع نورافکن قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاع تامین انواع چراغ های فلورسنت سیمان نائین
تامین چراغ های روشنایی سیمان پیوند گلستان تامین چراغ فلورسنت دانشگاه علوم پزشکی قم
تامین نورافکن، برج روشنایی با تجهیزات الکتریکی جهاد دریا تامین پایه چراغ خیابانی و پایه جهت نصب نورافکن صدر سبحان
تامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغ آزاد راه خرم آباد زال تامین چراغ فلورسنت قائم رضا
تامین نورافکن خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی تامین انواع چراغ های روشنایی پارس حساس
تامین روشنایی محوطه کارخانه شرکت سیمان درود تامین برج روشنایی 22 متری سبای فولاد مبارکه
تامین چراغ خیابانی و پایه چراغ شرکت رعدان نیرو زاگرس تامین انواع پایه و چراغ های روشنایی تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
تامین انواع چراغ های روشنایی شرکت بهینه کاران تامین چراغ ها و برج های روشنایی مهندسی فن آور معادن و فلزات
تامین انواع برج های استادیومی 43 متری شهرداری تهران تامین برج های روشنایی ذوب آهن
تامین روشنایی محوطه کارخانه شرکت سیمان کرمان تامین روشنایی محوطه کارخانه شرکت سایپا
تامین روشنایی مهمانسرای رودبار سپاسد
Print Friendly, PDF & Email