پروژه های متفرقه

شرح پروژهکارفرماشرح پروژهکارفرما
تامین انواع نورافکنقرارگاه پشتیبانی صنایع دفاعتامین انواع چراغ های فلورسنتسیمان نائین
تامین چراغ های روشناییسیمان پیوند گلستانتامین چراغ فلورسنتدانشگاه علوم پزشکی قم
تامین نورافکن، برج روشنایی با تجهیزات الکتریکیجهاد دریاتامین پایه چراغ خیابانی و پایه جهت نصب نورافکنصدر سبحان
تامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغآزاد راه خرم آباد زالتامین چراغ فلورسنتقائم رضا
تامین نورافکنخدمات دریایی و مهندسی کشتیرانیتامین انواع چراغ های روشناییپارس حساس
تامین روشنایی محوطه کارخانه شرکت سیمان درود تامین برج روشنایی 22 متریسبای فولاد مبارکه
تامین چراغ خیابانی و پایه چراغشرکت رعدان نیرو زاگرستامین انواع پایه و چراغ های روشناییتعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
تامین انواع چراغ های روشناییشرکت بهینه کارانتامین چراغ ها و برج های روشناییمهندسی فن آور معادن و فلزات
تامین انواع برج های استادیومی 43 متریشهرداری تهرانتامین برج های روشناییذوب آهن
تامین روشنایی محوطه کارخانهشرکت سیمان کرمانتامین روشنایی محوطه کارخانهشرکت سایپا
تامین روشنایی مهمانسرای رودبارسپاسد