نمایشگاه های داخلی

حضور شرکت گلنور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر بهره وری و صرفه جویی انرژی تهران، 2 الی 5 اسفند 1397

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حضور شرکت گلنور در اولین دوره نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان، اصفهان،  27 الی 30 دی 1397

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

حضور شرکت گلنور در سومین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته ،  25 الی 27 آذر 1397

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حضور شرکت گلنور در دهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی اهواز، آذر 1397

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی : 16 الی 19 اردیبهشت 1397