جشنواره ها و مراسم تقدیر

تجلیل از شرکت گلنور در مراسم منتخبین دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان، آبان 1397