معرفی مراکز خدمات پس از فروش گلنور

 اولین مرکز خدمات پس از فروش گلنور در استان اصفهان به نام کالای برق نشاط

 

  کد: 980320

مدیریت: آقای امیر رضا شش بلوکی

 آدرس: خیابان نشاط ، جنب بانک ملی

شماره تماس : 32237251