اخبار شرکت گلنور سال 1398

حضور شرکت گلنور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی، 11 اردیبهشت 1398

حضور شرکت گلنور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی

زمان برگزاری: 11 الی 14 اردیبهشت 1398

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن : 38

غرفه: 1704