اخبار شرکت گلنور سال 1398

شرکت گلنور اسپانسر بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، 29 و 30 خرداد 1398، خرم آباد

شرکت گلنور اسپانسر بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، 29 و 30 خرداد 1398، خرم آباد

محل برگزاری: استان لرستان، خرم آباد،
وب سايت همايش: www.epd-c.ir

صفحه همایش ها، مشاهده گالری تصاویر

 

شرکت گلنور اسپانسر بزرگداشت دومین سالگرد روز جهانی نور، 26 اردیبهشت 1398

شرکت گلنور اسپانسر همایش بزرگداشت دومین سالگرد روز جهانی نور، 26 اردیبهشت 1398

محل برگزاری: تهران، پارک آب و آتش، ساختمان گنبد مینا
ساعت برگزاری:  7:30 الی 9:00

صفحه همایش ها، مشاهده گالری تصاویر

 

حضور شرکت گلنور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی، 11 اردیبهشت 1398

حضور شرکت گلنور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی

زمان برگزاری: 11 الی 14 اردیبهشت 1398

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن : 38

غرفه: 1704