فرصت های شغلی

شرکت گلنور جهت تکمیل نیروی انسانی خود، از میان افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن موارد ذیل استخدام به عمل می آورد:

تاریخ اعلام عنوان شغلجنسیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل استخدامسایر موارد
98/02/21کارشناس خرید خارجی خانمکارشناسی/ کارشناسی ارشدبرق الکترونیکاصفهان - خیابان شیخ صدوق تسلط به زبان انگلیسی، ترجیحا آشنایی با فرآیند بازرگانی خارجی و واردات
98/02/21کارشناس حمل و نقل و امور گمرکیآقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدترجیحا مدیریت بازرگانیاصفهان - خیابان شیخ صدوقتسلط به زبان انگلیسی، آشنایی با فرآیند امور گمرکی و واردات
98/02/21کارشناس نرم افزارخانم/ آقاکارشناسیمهندسی نرم افزار کامپیوتر اصفهان -خیابان شیخ صدوقدارای 2 تا 3 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به تکنولوژی .NET و زبانهای برنامه نویسی C# - Visual Basic - C++
98/02/21کارشناس و کارآموز دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا خانم/ آقاکارشناسی/ کارشناسی ارشد-اصفهان -خیابان شیخ صدوقعلاقه بسیار به شبکه های اجتماعی، تسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا آشنا با مفاهیم برندینگ و بازاریابی
98/02/21توسعه دهنده نرم افزار (Application Developer) آقا/ خانمکارشناسی/ کارشناسی ارشد-اصفهان -خیابان شیخ صدوقآشنایی با نرم افزارهای مختلف مرتبط با طراحی اپلیکیشن
98/02/21کارشناس پروژهآقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدبرقاصفهان -خیابان شیخ صدوقمسلط به زبان انگلیسی
98/02/21کارشناس حسابداری صنعتیآقا/ خانمکارشناسی/ کارشناسی ارشدحسابداریشهرک صنعتی اشترجاندارای سابقه کار در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده
98/02/21 کارآموز صنایع خانم/ آقا کارشناسی/ کارشناسی ارشدمهندسی صنایع شهرک صنعتی اشترجانترجیحا دانشجو/ علاقه مند به مباحث کنترل پروژه و مسلط به نرم افزارهای office
98/02/21 کارآموزآقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدالکترونیکاصفهان - خیابان شیخ صدوقتسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمند
98/02/21 کارآموز برقآقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدالکترونیکاصفهان-خیابان شیخ صدوقتسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمند
98/02/21 کارآموز معماریخانم / آقاکارشناسی/ کارشناسی ارشدمعماری/ طراحی شهریاصفهان-خیابان شیخ صدوقعلاقه مند به طراحی نورپردازی
98/02/21 انباردار و سرپرست انبار آقا کارشناسی/ کارشناسی ارشد ترجیحا مهندسی صنایع شهرک صنعتی اشترجان دارای سابقه کار در حوزه انبار
98/02/21 ریخته گرآقا دیپلم/کاردانی-شهرک صنعتی اشترجان دارای سابقه کار با دستگاه دایکاست
98/02/21 اپراتور فرز cnc آقاحداقل دیپلم -شهرک صنعتی اشترجانمسلط به کار با دستگاه فرز Cnc و عدم مشکل با اضافه کاری و شیفت

واجدین شرایط می توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل hrm@golnoor.com ارسال و یا با شماره تلفن های  37609412-031 داخلی 3 تماس حاصل نمایند.

مدت اعتبار هر آگهی ۱ ماه می باشد .