همایش ها و سمینارها

 


شرکت گلنور اسپانسر برگزاری سمینار تخصصی مهندسی روشنایی و ساختمان چراغ و تکنیک های نوین نورپردازی، مشهد 6 تیر 1398

شرکت گلنور اسپانسر برگزاری سمینار تخصصی رویکردهای ایده پردازی نما و تلفیق المان های انرژی تجدید پذیر با نمای ساختمان مشهد 6 تیر 1398


گلنور اسپانسر برگزاری سمینار تخصصی رویکردهای ایده پردازی در نورپردازی نما، استان آذربایجان شرقی، 28 خرداد 1398

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت گلنور اسپانسر برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، خرم آباد، 29 خرداد 1398

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت گلنور اسپانسر بزرگداشت دومین سالگرد روز جهانی نور، 26 اردیبهشت 1398

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------