اخبار شرکت گلنور، 1388

20 فروردین 1388

حضور گروه روشنایی گلنور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران
همانند سال های گذشته، گروه روشنایی گلنور در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران حضور خواهد داشت.
این نمایشگاه که از 2 الی 5 اردیبهشت ماه 1388 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست، پذیرای متخصصین و کارشناسان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود.
گروه روشنایی گلنور نیز از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر در سالن 35 پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد بود.
مکان: تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی- سالن 35
زمان: 2 الی 5 اردیبهشت ماه 1388
ساعت بازدید: 9 صبح الی 4 بعد از ظهر

5 اردیبهشت 1388

حضور گروه روشنایی گلنور در نمایشگاه جنبی چهاردهمین كنفرانس شبكه های توزیع نیروی برق
گروه روشنایی گلنور در نمایشگاه جنبی چهاردهمین كنفرانس شبكه های توزیع نیروی برق كرمان شركت خواهد نمود.
این نمایشگاه در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه، 16 و 17 اردیبهشت ماه 1388 از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر در دانشگاه ITEC كرمان برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه مدیران و نمایندگان شركت های توزیع برق سراسر كشور حضور خواهند داشت.
مكان: كرمان- بزرگراه هفت باغ- میدان ماهان- دانشگاه ITEC
زمان: 16 و 17 اردیبهشت ماه 1388
ساعت بازدید: 9 صبح الی 5 بعدازظهر

6 آبان 1388

حضور گروه روشنایی گلنور در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
گروه روشنایی گلور با شعار "انرژی سبز" در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران حضور خواهد داشت.
این نمایشگاه که هر دو سال یک بار در تهران برگزار می گردد، همواره پذیرای کارشناسان و متخصصین صنعت برق از سراسر دنیا می باشد. گروه روشنایی گلنور نیز از تاریخ 7 الی 10 آبان ماه 1388 در سالن 41 پذیرای بازدید کنندگان محترم خواهد بود.
مكان: تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی- سالن 41
زمان: 7 الی 10 آبانماه 1388
ساعت بازدید: 9 صبح الی 4 بعدازظهر

16 آذر 1388

انتخاب گروه روشنایی گلنور به عنوان غرفه برتر دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
از آن جا که گروه روشنایی گلنور با جدیدترین محصولات خود، حضور کارشناسان خبره و تبلیغات به روز در نمایشگاه صنعت برق تهران حضور داشت، از جانب ستاد محترم برگزاری نمایشگاه به عنوان غرفه برتر شناخته شد.