پروژه های سولار

بوشهر

سیستم خورشیدی ترکیبی اتاق عمل بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
(سیستم متصل به شبکه با قابلیت ذخیره سازی انرژی )
کارفرما: سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
ظرفیت: 5 کیلو وات
20 عدد پنل 250 وات برند Yingly
3 عدد اینورتر برند SMA
تاریخ بهره برداری: 1393