سایت های تولیدی

آدرس سایت 1:  اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – انتهای خیابان پنجم – پلاک۲۱۸

تلفن:     03137609411 الی   03137609420

فکس:           ۰۳۱۳۷۶۰۹۴۱۰

آدرس سایت 2:  اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – خیابان ششم - پلاک ۲۲۸

تلفن:     ۵ - ۳۷۶۰۷۶۰۱-۰۳۱

Print Friendly, PDF & Email