تالار افتخارات

 • 1397 | انتخاب مدیر عامل شرکت گلنور به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان در سال 1397
 • 1397 | انتخاب مدیر عامل شرکت گلنور به عنوان کارآفرین برتر استانی در دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر در سال 1397
 • 1396| انتخاب شرکت گلنور به عنوان واحد منتخب صنعتی استان اصفهان در بیست و دومین بزرگداشت روز صنعت و معدن در سال 1396
 • 1395| انتخاب شرکت گلنور به عنوان واحد نمونه صنعتی/معدنی در سال 1395
 • 1394| انتخاب شرکت گلنور به عنوان واحد نمونه فنی مهندسی استان در سال 1394
 • 1394| انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه ملی سال 1394 از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • 1393| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال 1393 از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • 1392| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال 1392 از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • 1392| انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن استان اصفهان سال 1392
 • 1392| انتخاب به عنوان واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان اصفهان سال 1392
 • 1391| شرکت گلنور نامزد شرکت برگزیده استان اصفهان در حوزه صنایع برق و الکترونیک در سال 1391
 • 1391| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استانی سال 1391 از استاندار و رئیس کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان
 • 1390| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استانی سال 1390 ازاستاندار و رئیس کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان
 • 1389| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استانی سال 1389 از استاندار و رئیس کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان
 • 1389| دریافت لوح سپاس 100 برند برتر از مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت بازرگانی در سال 1389
 • 1388| انتخاب به عنوان واحد نمونه سال 1388 استان اصفهان
 • 1387| انتخاب به عنوان واحد نمونه کارآمد صنایع برق و الکترونیک - مخابرات در گروه صنایع متوسط ششمین جشنواره تولید ملی اسفند 1387
 • 1387| انتخاب به عنوان صادرکننده قابل تقدیر استان اصفهان سال 1387 از رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان
 • 1387| انتخاب مدیرعامل شرکت گلنور به عنوان مدیر نمونه جوان در دومین جشنواره تولید کنندگان جوان سال 1387
 • 1387| انتخاب مدیر عامل شرکت گلنور به عنوان تولید کننده جوان در حوزه تولیدی برتر در دومین جشنواره تولید کنندگان جوان در سال 1387
 • 1387| انتخاب به عنوان کارآفرین برگزیده استانی در بخش صنعت سال 1387 در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر
 • 1386| دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت بازرگانی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1386
 • 1386| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان سال 1386 ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، روز ملی صادرات
 • 1386| انتخاب به عنوان پیشکسوت صنعت استان اصفهان سال 1386
 • 1385| انتخاب به عنوان صادرکننده برتر استان اصفهان سال 1385
 • 1385| انتخاب به عنوان واحد صنعتی نمونه استان در سال 1385
 • 1383| دریافت لوح زرین برگزیده اولین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی در بخش کارآفرینان سال 1383
 • 1382| انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان سال 1382
 • 1382| کسب عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه ممتاز  سال 82-83 در سطح استان اصفهان