پروژه‌ های انجام شده در زمینه سیستم‌های خورشیدی، نورپردازی و سیستم‌های روشنایی LED

تامین سيستم روشنايي خورشيديشرکت توزيع نیروی برق استان خراسانتامین چراغ خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
نورپردازي و سيستم روشنايي پل‌هاي وحيد، ميرزا کوچک خان و ميدان سيمينشهرداري منطقه 5 اصفهانتامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق استان قم
تامین و اجراي روشنايي خورشيدي بوستان سعديشهرداري منطقه 5 اصفهانتامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز
نورپردازي و اجراي روشنايي باغ گلهاشهرداري منطقه 4 اصفهاننورپردازی و تامین چراغ‌های خیابانی LEDسازمان منطقه آزاد اروند
نورپردازي پل غدير کرمانشهرداري کرمانتامین سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان
تامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت نفت و گاز گچسارانتامین سیستم روشنایی خورشیدی باغ بانوانشهرداری اصفهان
تامین چراغ‌های خیابانی LEDنیروگاه شازند اراکتامین سیستم روشنایی خورشیدی خطوط نفت و لوله زنجان
تامین چراغ‌های خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق استان یزدتامین چراغ‌های روشنایی LEDدانشکده فنی فومن
تامین چراغ‌های خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگانتامین چراغ‌های روشنایی LED شرکت نورد لوله خاورمیانه
تامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق استان مازندرانتامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق استان قم
تامین سیستم روشنایی خورشیدیراه و ترابری استان سیستان و بلوچستانتامین چراغ‌های خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تامین سیستم روشنایی خورشیدیشرکت مخابرات استان هرمزگانتامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت برق منطقه ای استان خوزستان
تامین سیستم روشنایی خورشیدی شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی تامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان
تامین چراغ‌های خیابانی LEDسازمان پارک‌ها و فضای سبز سیستان و بلوچستانتامین چراغ‌های خیابانی LEDبانک صادرات یاسوج
نورپردازی پل زنجان با استفاده از چراغهای LEDشهرداری زنجانتامین چراغ‌های خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق استان همدان
تامین چراغ‌های خیابانی LEDدانشگاه علوم پزشکی قمنورپردازی آسیاب خط IIIسیمان سپاهان اصفهان
تامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق شهرستان بیرجندنورپردازی پل امینی بیات قمشرکت جهاد نصر
تامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرنورپردازی پل بابلبخش خصوصی
نورپردازی امامزاده جعفربن رضا اصفهانشرکت پتروشیمی رجالنورپردازی تصفیه خانه آب زاهدانشرکت آب و فاضلاب زاهدان
نورپردازی بانک کشاورزی زنجانبخش خصوصیتامین چراغ‌های خیابانی LEDشرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران
تامین چراغ‌های خیابانی LEDپتروشیمی فجرایستگاه‌های CNG زنجانبخش خصوصی
تامین چراغ‌های خیابانی LEDشهرداری هرندتامین چراغ‌های خیابانی LED و سیستم روشنایی خورشیدیشهرداری شاهین شهر
تامین سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانتامین سیستم روشنایی خورشیدیمخابرات بیرجند
تامین سیستم روشنایی خورشیدیشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدتامین سیستم روشنایی خورشیدیمعاونت عمران شهرداری اصفهان
تامین سیستم روشنایی خورشیدی نظر گاه خضر زندهشرکت توزیع نیروی برق استان کردستانتامین سیستم روشنایی خورشیدی سیمان ممتازان کرمان