پروژه های اجرایی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شرحکارفرماشرحکارفرما
تامین انواع چراغ ضدانفجار، برج 15 متری و پایه های روشناییشرکت پایندانتامین برج 22 متری و پایه جهت نصب نورافکن موسسه دریا ساحل
تامین انواع چراغ های روشنایی، انواع پایه و برج 12 متری موسسه ویژه شهید رجائی تامین انواع نورافکن بهره برداری نفت وگاز مارون
تامین انواع چراغ های روشناییآریا پترو گاز گلوبال کیشتامین انواع چراغ های روشنایی، پایه و برج 22 متری ضدانفجار پیشگامان فن اندیش
تامین نورافکن و برج 15 متری با تجهیزات الکتریکیتلاش و توسعه خلیج پارسیانتامین چراغ فلورسنت ضدانفجارشرکت نفت پاسارگاد
تامین چراغ فلورسنت شرکت پتروپیتامین پایه چراغپیمان برق پویا
تامین انواع چراغ روشنایی، نورافکن و انواع پایه چراغ و پایه برقگیر سعید صنعت مارونتامین نورافکن شرکت ملی گاز
تامین انواع چراغ، برج و پایه چراغ های روشنایی شرکت سازهتامین چراغ فلورسنت و تجهیزات الکترونیکی شرکت صلب سازه
تامین چراغ خیابانی و پایه چراغ مهندسی صنایع پتروشیمیتامین انواع چراغ های روشناییپتروشیمی مروارید
تامین انواع چراغ و پایه چراغ های روشنایی شرکت نارگان تامین نورافکن و چراغ های ضدانفجار پتروشیمی مارون
تامین چراغ های خیابانی، فلورسنت، صنعتی، اضطراری و نورافکن مهندسی شفابتامین نورافکن پتروشمی کاویان
تامین چراغ خیابانی، نورافکن و انواع پایه چراغ فن آوری نوین نیروتامین انواع چراغ های روشنایی، تجهیزات الکترونیکی، برج و پایه چراغ شرکت ایتوک
تامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغ شرکت ناردیس تامین چراغ فلورسنت منطقه 9 عملیات انتقال گاز
تامین انواع پایه چراغ های روشنایی شرکت مهام شرقتامین انواع چراغ فلورسنت و حباب چراغ خیابانی بهینه پالایش اسپادان
تامین چراغ فلورسنت و نورافکن مهندسان مشاور سازهتامین چراغ فلورسنت ضدانفجار شرکت هیربدان
تامین چراغ خیابانی و پایه چراغ و برج صاعقه گیر 20 متری پایدار پولاد پیشروتامین لامپ فلورسنت ضدانفجارگاز استان همدان
تامین انواع چراغ های روشنایی، پایه و برج روشنایی 12 متری شرکت هیراد صنعتتامین چراغ فلورسنتشرکت نفت بهران
تامین نورافکن، برج و پایه چراغ روشنایی شرکت درریز تامین انواع چراغ های روشنایی، نورافکن و برج روشنایی 24 متری شرکت گاما
تامین انواع لامپشرکت EIEDتامین نورافکن و برج روشنایی 24 متری فراسکوی عسلویه
تامین چراغ خیابانی پیروز سبلانتامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغ فن آوران اروند
تامین انواع چراغ های و تجهیزات ضدانفجار شیمی تکس آریاتامین چراغ فلورسنتعمران صنعت (راه ساحل)
تامین انواع چراغ های روشنایی شرکت ایمن الکتریکتامین انواع چراغ های روشنایی، ضدانفجار و انواع پایه های روشناییشرکت پتروکیش
تامین انواع پایه چراغ های روشناییشرکت صدراتامین انواع چراغ ها و پایه های روشناییشرکت کیسون
تامین چراغ خیابانی، نورافکن و انواع پایه چراغشرکت مهندسین مشاور پارستامین انواع چراغ های روشنایی، انواع پایه چراغ و سیستم های اضطراریشرکت عمران ساحل
تامین انواع چراغ های و پایه های روشناییIINDتامین برج های روشنایی ضدانفجارپتروشیمی خارک
تامین انواع چراغ های روشنایی، ضدانفجار و برج روشنایی 15 متریشرکت ستیرانتامین انواع چراغ فلورسنت، چراغ روشنایی و پایه چراغ روشناییشرکت موجان
تامین انواع پایه و چراغ های روشنایی شرکت تکنیکتامین نورافکن و برج روشنایی 15 متریشرکت ایرانیان
تامین انواع چراغ های روشنایی گسترش خدمات صنعتی ایرانتامین انواع چراغ، چراغ ضدانفجار و انواع پایه های چراغ های روشنایی شرکت مپنا
تامین انواع چراغ های روشناییپالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تامین چراغ های روشناییپتروشیمی کرمانشاه
تامین انواع پایه چراغ خیابانی آرمه نو تامین انواع چراغ های روشنایی و چراغ های ضدانفجار قرارگاه خاتم الانبیا
تامین انواع چراغ های روشنایی و پایه چراغ شرکت پتروپارتتامین روشنایی محوطهشرکت پارت حساس جنوب
تامین روشنایی محوطه پالایشگاه شرکت پتروشیمی پردیس