شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات راه و ترابری و سازمان‌های کنترل ترافیک

شهرداري اهر- استان آذربایجان شرقی  شهرداری ایمان شهر- استان اصفهاندهیاری چم حیدر - استان اصفهان دهیاری کلیشادرخ- استان اصفهانشهرداری منطقه 1 اصفهان- استان اصفهان
اداره راه و ترابری استان آذربایجان شرقیشهرداری باغ بهادران- استان اصفهاندهیاری چم نور- استان اصفهان شهرداری منطقه 6 اصفهان- استان اصفهانشهرداری منطقه 8 اصفهان- استان اصفهان
شهرداری یامچی- استان آذربایجان شرقی شهرداری خمینی شهر- استان اصفهان شهرداری شهرضا- استان اصفهان اداره راه و ترابری استان اصفهاندهیاری گلیجرد- استان اصفهان
اداره راه و ترابری استان آذربایجان غربی شهرداری شاهین شهر- استان اصفهان شهرداری بادرود- استان اصفهان سازمان حمل و نقل و ترافيک اصفهان دهیاری لارگان- استان اصفهان
شهرداری کاشان- استان اصفهان شهرداری منطقه 13 اصفهان- استان اصفهان شهرداری بهاران- استان اصفهان دهیاری هاردنگ- استان اصفهانشهرداری زیباشهر- استان اصفهان
شهرداری شهرستان نجف آباد- استان اصفهان دهیاری تیرور- استان اصفهان شهرداري مبارکه- استان اصفهانشهرداری منطقه 7 اصفهان- استان اصفهانشهرداری منطقه 5 اصفهان- استان اصفهان
شهرداری منطقه 9 اصفهان- استان اصفهان  دهیاری زرد خشویه- استان اصفهان شهرداري دره شهر- استان ایلام شهرداری شهرستان فرخ شهر- استان چهارمحال و بختیاری شهرداری منطقه 1 کرمان- استان کرمان
شهرداري کاکي- استان بوشهر سازمان حمل و نقل و کنترل ترافيک تهران شهرداري سرابله- استان ایلام شهرداري اهواز- استان خوزستان شهرداری منطقه 2 کرمان- استان کرمان
شهرداري بندر دير- استان بوشهراداره راه و ترابری استان تهرانشهرداري مهران- استان ایلام شهرداري بهبهان- استان خوزستان سازمان حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
شهرداري خورموج- استان بوشهرشهرداري منطقه 21 تهران  شهرداری شهرستان جم- استان فارس شهرداري سردشت- استان خوزستان اداره راه و ترابری استان گیلان
شهرداري گناوه- استان بوشهرشهرداري شهرک پرديس- استان تهرانشهرداري سورمق- استان فارسشهرداري شوش- استان خوزستان شهرداري گرگان- استان گرگان
شهرداري زهک- استان سیستان و بلوچستان سازمان حمل و نقل و کنترل ترافيک تبريز سازمان حمل و نقل و ترافيک استان فارس  شهرداري ميانرود- استان خوزستان شهرداري معمولان- استان لرستان
شهرداري قزوين- استان قزوین شهرداری شهرستان محمدیه- استان قزوین اداره راه و ترابری استان قزوین شهرداري شوشتر- استان خوزستان شهرداري اليگودرز- استان لرستان
شهرداري بهشهر- استان مازندران شهرداري قائم شهر- استان مازندران شهرداري نور- استان مازندران سازمان حمل و نقل و ترافيک مشهد شهرداری شهرستان اردکان- استان یزد