پروژه ها

پروژه های متفرقه

پروژه های اجرایی شرکت های پیمانکار

شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات راه و ترابری و سازمان‌های کنترل ترافیک

سامانه های مدیریت روشنایی

پروژه های اجرایی شرکت های پیمانکار

پروژه های اجرایی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای

پروژههای انجام گرفته در شرکت گلنور:

شرکت گلنور با تجهیز منابع نرم افزاری و سخت افزاری و با دارا بودن تخصص و دانش روز در این صنعت و هدایت و هماهنگی بین مجموعه‌های فوق در حال حاضر توانسته است به بهترین نحو رضایت مشتریان را تامین نماید که این توفیق، مرهون تلاش مستمر همه عوامل از مدیریت تا کوچکترین عضو مجموعه بوده‌است.

فهرست بخشی از فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام گرفته در شرکت گلنور در جداول زیر آمده‌ است:

1)    شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای
2)    شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، ادارات راه و ترابری و سازمان‌های کنترل ترافیک
3)    پروژه های اجرایی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
4)    پروژه های اجرایی شرکت های پیمانکار
5)    پروژه‌ های انجام شده در زمینه سیستم‌های خورشیدی، نورپردازی و سیستم‌های روشنایی LED
6)    پروژه های متفرقه
7)    سامانه های مدیریت روشنایی